Gjennomsnitts- og ekstremverdiar for 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day  Temp   Wind   Gust   Rain   Max Temp  Min Temp Av Hum  Av Baro  Av Dir  Wind run
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01  02.4C  02.0m/s  10.8m/s  07.6mm   05.6C   -1.5C      017 (NNE)  47.2m
 02  02.0C  01.2m/s  07.7m/s  01.3mm   03.0C   00.5C      034 ( NE)  27.4m
 03  06.6C  02.5m/s  09.8m/s  11.7mm   08.0C   02.6C      020 (NNE)  60.0m
 04  07.1C  02.3m/s  08.7m/s  01.0mm   08.0C   05.4C      174 ( S )  54.4m
Avg daily max temp :6.2 C
Avg daily min temp :1.8 C
Growing degrees days :196.3 C

************************************************************
  Gjennomsnitts- og ekstremverdiar for 2019
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Gjennomsnittstemperatur= 4.5 C
 Gjennomsnittsvindstyrke= 2.0 m/s
 Gjennomsnittsvindkast= 2.8 m/s
 Gjennomsnittsvindretning= 203 (SSW)
 Regn denne mnad= 21.6 mm; diff from climate av. :+21.6 mm
 Regn i ret= 1250.4 mm
 Maks regn per minutt= 0.5 mmdag01klokka10:03
 Maksimumstemperatur= 8.0 Cdag04klokka22:49
 Minimumstemperatur= -1.5 Cdag01klokka04:31
 Maksimumsvind= 8.2 m/s fr012 (NNE)dag01klokka15:07
 Maksimumsvindkast= 10.8 m/s fr014 (NNE)dag01klokka16:34
 Maksimumsvarmeindex= 8.0 Cdag04klokka22:49
 Frost days= 1
 7.6 mm dag1
 1.3 mm dag2
 11.7 mm dag3
 1.0 mm dag4

23