Gjennomsnitts- og ekstremverdiar for 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day  Temp   Wind   Gust   Rain   Max Temp  Min Temp Av Hum  Av Baro  Av Dir  Wind run
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01  06.6C  03.7m/s  13.9m/s  02.0mm   07.8C   03.4C      166 (SSE)  86.7m
 02  03.3C  03.0m/s  13.4m/s  00.3mm   05.3C   -0.2C      015 (NNE)  70.6m
 03  02.2C  03.3m/s  12.9m/s  08.1mm   05.3C   -0.5C      129 ( SE)  78.6m
 04  02.7C  01.8m/s  08.7m/s  02.3mm   04.7C   -0.9C      024 (NNE)  42.8m
 05  04.3C  03.3m/s  12.9m/s  01.0mm   06.8C   -1.2C      353 ( NW)  78.5m
 06  06.4C  02.8m/s  09.8m/s  00.8mm   07.4C   04.7C      012 (NNE)  65.9m
 07  04.5C  03.1m/s  14.4m/s  00.3mm   05.7C   01.8C      142 ( SE)  72.1m
 08  05.9C  06.7m/s  18.0m/s  02.5mm   07.5C   05.0C      152 (SSE)  158.3m
 09  06.6C  07.7m/s  20.6m/s  32.3mm   08.2C   05.0C      167 (SSE)  182.4m
 10  05.0C  04.9m/s  15.4m/s  03.3mm   06.7C   03.1C      333 (NNW)  116.8m
 11  04.3C  03.6m/s  16.0m/s  04.1mm   06.4C   02.0C      311 ( NW)  85.4m
 12  03.8C  04.7m/s  14.4m/s  01.5mm   05.6C   01.3C      0 8 ( N )  110.4m
 13  01.3C  01.3m/s  04.6m/s  03.8mm   03.9C   -0.9C      036 ( NE)  31.6m
 14  02.8C  04.0m/s  18.0m/s  06.6mm   06.6C   -1.3C      138 ( SE)  93.7m
 15  06.4C  05.2m/s  19.0m/s  20.3mm   08.2C   03.6C      154 (SSE)  123.5m
Avg daily max temp :6.4 C
Avg daily min temp :1.7 C
Growing degrees days :866.3 C

************************************************************
  Gjennomsnitts- og ekstremverdiar for 2020
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Gjennomsnittstemperatur= 4.4 C
 Gjennomsnittsvindstyrke= 3.9 m/s
 Gjennomsnittsvindkast= 5.5 m/s
 Gjennomsnittsvindretning= 165 (SSE)
 Regn denne mnad= 89.2 mm; diff from climate av. :+89.2 mm
 Regn i ret= 283.2 mm
 Maks regn per minutt= 0.5 mmdag14klokka10:40
 Maksimumstemperatur= 8.2 Cdag16klokka00:04
 Minimumstemperatur= -1.3 Cdag14klokka03:19
 Maksimumsvind= 15.4 m/s fr164 (SSE)dag09klokka07:34
 Maksimumsvindkast= 20.6 m/s fr164 (SSE)dag09klokka07:34
 Maksimumsvarmeindex= 8.2 Cdag16klokka00:04
 Frost days= 6
 2.0 mm dag1
 0.3 mm dag2
 8.1 mm dag3
 2.3 mm dag4
 1.0 mm dag5
 0.8 mm dag6
 0.3 mm dag7
 2.5 mm dag8
 32.3 mm dag9
 3.3 mm dag10
 4.1 mm dag11
 1.5 mm dag12
 3.8 mm dag13
 6.6 mm dag14
 20.3 mm dag15

Max <= -20.0: 0