Hautron lagar og sel program og løysingar for aviser og trykkerier (pre-print) basert på PDF-teknologi.
Utanom dette tek me også konsulentoppdrag innan IT generellt, men helst i samband med Internet.
Oppdatert webcambilete frå Hauge
på Jæren, nær Bryne.
58° 45' 11" N - 05° 37' 31" E
Biletet blir oppdatert kvart minutt og websida
blir automatisk oppfriska kvart femte minutt.

Utsikt frå Hauge verstasjon
Utsikt frå Hautron verstasjon på Hauge
Trond HaugeMy homePage. Hautron homePage.Last edited 27-desember-2002 Trond HAUGE